top of page

Vrijheid en de rol van de overheid

Het universeel recht van vrijheid is het hoogste recht van elk individu waarmee die geboren wordt. Het is van zodanige onmeetbare waarde dat geen enkel mens over de wijsheid, intelligentie of vermogen beschikt om dit recht te beperken of te reguleren. Echter dient men wel goed doordrongen te zijn van dit recht zodat men weet hoe de wettelijke regels toe te passen, zonder dat er inbreuk gemaakt wordt op dit universeel recht.

bottom of page