top of page

Waarom kiest u voor de PVT?

Huidige situatie

Suriname verkeert momenteel in een wantrouwenscrisis wat het politiek vlak betreft. Velen in Suriname weten niet op welke politieke partij omdat vrijwel alle partijen beloften maken zonder analytische uiteenzettingen. En al zouden de politieke partijen met analytische uiteenzettingen komen van hoe het technisch weer  in de opbouwende richting te krijgen, schort het aan integriteit. De politiek heeft keer op keer bewezen dat het niet met geld weet om te gaan en dat het eerder gericht is op het dienen van de belangen van de ‘s landsdienaren dan het dienen van de belangen van de burgers. De vrijheden van de burgers worden op een systematische wijze steeds meer beperkt en de zeggenschap van burgers over eigen geld en beweging neemt drastisch af. Voor de Partij voor Vrijheid en Transformatie ligt de concentratie daarom ook op het beperken van de handelingen, zeggenschapsrechten en privileges van de hoofdverantwoordelijken van de overheid

 

bottom of page