top of page

Rumi Knoppel

2006 - De Tentakels

Naast het managen van zijn eigen boodschappendienst genaamd "Around the Clock" begon de ongeveer 29-jarige Rumi Knoppel in 2006, in zijn vrije tijd (hang) jongeren op straat te benaderen en te vragen of ze hun tijd niet wilden besteden aan het verrijken van (zelf) kennis. Dit initatief nam Knoppel omdat hij toen al de nadelige werkmentaliteit met personeel begon te ervaren en zag gauw in dat een positieve verandering in Suriname bij de jeugd zou moeten beginnen, mochten we op een positieve manier zaken willen doen met elkaar. De toen al aanwezige corruptie, en steeds in toenemende mate van verloedering van normen en waarden zou door de jeugd herkend moeten worden zodat ze niet beinvloedbaar zouden zijn erdoor en nog belangrijker, dat zij juist een  bijdrage zouden leveren aan goede toekomst voor Suriname. Door wekelijkse bijeenkomsten met jeugdigen, gericht op de (werk) mentaliteit), in combinatie met het naar binnen halen van werkopdrachten ontstond de jongeren organisatie "De Tentakels". Hieronder enkele interviews over de bezigheden van de organisatie. 

2011-Innerlijke organisatie

De wekelijkse bijeenkomst met de jeugdigen waarbij topics als (zelf) respect, geschiedenis, wetgeving, lang termijn planning, overeenkomsten en overige maatschappelijke realiteiten werden besproken. Dit concept groeide met de jaren heen uit tot het concept "Innerlijke Organisatie". Het concept tracht de innerlijke verzelfstandiging te bewerkstelligen waarbij de positieve werkmentaliteit vorm krijgt. Inmiddels werden ook volwassenen deelgenoot van dit concept. Hieronder een (boek) interview over het concept.

2014 -Freedom Vibez

Het concept van "Innerlijke Organisatie" werd het bewijs voor Knoppel dat een Innerlijke Transformatie wel mogelijk was. Inmiddels was Knoppel zijn incasso- tevens prive-detective bureau gestart in 2009, en kwam door deze ervaring veel in contact met mensen die met zakelijke problemen te maken hadden, waarbij het steeds duidelijker werd dat de politiek een enorme invloed had op zakenwereld. Na een analyse te hebben gemaakt van de politieke situatie in het land, begonnen er vragen te ontstaan voor Knoppel maar hij hoorde geen enkele journalist die specifiek gewenste vragen stellen aan de politici.  Toen besloot Knoppel zijn eigen radio programma te beginnen met het doel deze vragen te stellen aan de politici. Deze vragen hadden betrekking op de universele rechten van de mens en de wijze waarop en de mate waarin de politici het beleid op afstemde.  Voor meer informatie gaat u naar Freedom Vibez channel. Hieronder een promo video. 

2016- 2018: Reden voor het opzetten van een politieke partij

Maar Freedom Vibez bleef bij het bespreken van een theorie. Aanvankelijk werd er geprobeerd een positieve verandering te bewerkstelligen vanuit de gemeenschap, dus buiten de overheid. De bedoeling was om de overheidsinvloed te verminderen en daarmee samenhangend de leden van de gemeenschap op materieel en immaterieel gebied te versterken. Maar de ervaring leerde gauw dat de "mindset" over het algemeen een was/is van wachten op de wijziging van wettelijke regels, alvorens men daadwerkelijk durfde om in actie te komen voor het kunnen beleven van hun Universele rechten. Na een lange observatie en analyse, werd besloten maar een politieke partij op te richten met de bedoeling de wettelijke regels zodanig te concipieren en te implementeren dat de mensen hun Universele rechten uiteindelijk op een veel ruimere wijze kunnen gaan beleven. Dat houdt in dat er regels moeten komen om deze groep politici heel wat privileges te ontnemen en daarop aansluitend hun wettelijke zeggenschap over universele rechten van burgers te ontnemen.

bottom of page