top of page

Aandachtspunten

PVT stelt om die reden als prioriteit: collectieve (kennis) versterking. Dat houdt in: de individuele burgers te bewapenen met innerlijke kennis die hen bewust maakt van hun eigen- en andermans positie in de maatschappij alsmede de maatschappij zodanig aan te sturen dat de individuen juist steeds meer geld zullen overhouden vanwege overheidshandelen en niet steeds meer moeten uitgeven omwille van overheidshandelen.  Om de grenzen van het universele rechten op wettelijk en maatschappelijk gebied te kunnen doorgronden zullen volgende aandachtspunten aan de orde gesteld worden:

  • Vrijheid inhoudende het recht van zelfverdediging, het recht van eigendom, het recht van zelfontwikkeling en zelfontplooiing (oftewel de mogelijkheid om in een ondernemersvriendelijk klimaat te kunnen ondernemen), het recht van vrije meningsuiting en het recht van vrijheidsbeweging.

  • Het universeel recht van vrijheid kan niet bestaan zonder het principe van onafhankelijk en/of zelfstandig handelen en denken.

  • Het universeel recht is onlosmakelijk verbonden met het principe van gelijkwaardigheid.

  • Het universeel recht is ook onlosmakelijk verbonden aan het principe van integriteit.

Deze begrippen die afzonderlijk en tezamen de principes vormen van een samenleving zullen dan de richting van vooruitgang bepalen.

bottom of page