Corruptiebestrijding: wettelijke restricties voor politici op het gebied van groot grond bezit en overbodige privileges. Politici volgens dezelfde strafrechterlijke procedures vervolgen die op de burgers van toepassing zijn, waarbij de strafmaten hoger liggen.

Kandidaten van PVT voor alle hoofdverantwoordelijke posten zoals direkteuren, onderdirekteuren, parlementariers, ministers, vice-president en president leveren 65% van hun salaris in voor fondsen ter kennisversterking voor de gemeenschap. 

Belastingomgangsnormen van de belastingdienst burgervriendelijk maken en verschillende belastingvormen verminderen en indien mogelijk afschaffen.

Versoepelen en goedkoper maken van het vuurwapenbeleid.

Transformeren van het ambtenaren apparaat waarbij de stakingen en politieke benoemingen komen te vervallen en de hardwerkende ambtenaren beter verdienen, en de betalende burgers hierdoor niet onder lijden. 

Geluidsoverlast, stankoverlast en hinder aanpakken door een gestructureerd opgesteld bestemmingsplan waarbij de buurtbewoners over de volledige beslissingsbevoegdheid beschikken (geen DC bemoeienis). Hierop aansluitend wettelijke sancties voor de overtreders zoals geldboetes en inverzekeringstelling.

Privatisering van verlieslijdende overheidsbedrijven in een vrije markt economie. 

Het zoveel mogelijk onaantrekkelijk maken van de overheid als carriere mechanisme voor potentiele corruptelingen, door wettelijke en organisatorische restricties in te bouwen.

Kennisversterking

"Kennis maakt macht." Indien Suriname naar een hogere mate van welvaart wilt bereiken, zal een hogere mate van (zelf) bewustzijn vereist zijn. Weten wat uw universele rechten zijn betekent dat u uw positie en die van uw medemens in de samenleving kent. 

Volksversterking

Door versterking van de Universele kennis en innerlijke kennis bewapenen de leden van de gemeenschap zich op een zodanige wijze dat hun eigen rechten en die van hun naasten volledig tot hun recht kunnen komen. Transformatie naar daadwerkelijke vrijheid en gelijkwaardigheid resulteert in rechtvaardigheid.  

Minimale overheid

Wanneer  er volksversterking plaatsvindt wordt de noodzaak van de overheid zoals wij die kennen steeds minder omdat de leden in de gemeenschap nu gezamenlijk aan hun eigen vooruitgang kunnen werken. Hoe kleiner de overheid, hoe sterker de gemeenschap. 

Gelijke rechten voor vaders.

Gelijke rechten voor de LGBT gemeenschap.